thuhang

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

non bộ


Non bộ là núi giả do con người tự tạo, non bộ là một vùng non nước mây trời thu nhỏ lại, đưa các ngọn núi to ngoài tự nhiên vào trong vườn cảnh để phục vụ mục đích thưởng ngoạn trong cuộc sống.
thuhang - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999