thu zin

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

sử


có nghĩa là phải biết cội nguồn của dan tọc việt nam vs các anh hùng đã chết đãm máu tại xa trg vs 1 mong muốn đất nc vn đc đập lập tự do
thu zin - Ngày 27 tháng 10 năm 2013