thu dong

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được0
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3   0

cố chấp


luon lam theo minh ngi
thu dong - Ngày 17 tháng 6 năm 2014