rua

Vote-up nhận được264
Vote-down nhận được45
Điểm:218 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

264   45

sân si


sân si nghĩa là hay để ý chuyện người khác rồi nói này nói kia
rua - Ngày 05 tháng 8 năm 2015