pi ka chu

Vote-up nhận được25
Vote-down nhận được12
Điểm:12 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

25   12

thiên đức


là đức trời
pi ka chu - Ngày 02 tháng 3 năm 2015