phuoc tuong

Vote-up nhận được53
Vote-down nhận được39
Điểm:13 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

53   39

trí tuệ


trí tuệ là tổ hợp các năng lực nhận thức và năng lực nhận cảm, điều khiển cảm xúc của cá nhân, được hình thành trong hoạt động và chịu sự quy định của điều kiện văn hóa- xã hội, đảm bảo cho sự tương tác phù hợp với hiện thực, cho sự cải tạo có mục đích hiện thực ấy nhằm đạt được các mục đích quan trọng trong cuộc sống của con người.
phuoc tuong - Ngày 30 tháng 11 năm 2014