pham trung thanh

Vote-up nhận được13
Vote-down nhận được8
Điểm:6 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

13 Thumbs up   8 Thumbs down

an toàn


An toàn:Là nhận dạng mối nguy hiểm gây nên sự mất an toàn cho con người tài sản.Nhận biết giảm thiểu tối nguy cơ mất an toàn
pham trung thanh - Ngày 21 tháng 11 năm 2016