pham nguyen thu uyen

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

bài thơ của một người yêu nước mình


nói về một người có lòng yêu nước yêu hòa bình yêu nhân dân
pham nguyen thu uyen - Ngày 05 tháng 10 năm 2017