nguyentandung.org

Website:https://www.nguyentandung.org
Vote-up nhận được7
Vote-down nhận được9
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (144)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

1. bán buôn


Trong cách dùng bình thường, bán buôn đồng nghĩa với bán sỉ, tức là bán hàng với khối lượng lớn, mức chiết khấu cao. Trong hoạt động ngân hàng, bán buôn là cung ứng dịch vụ, thường là có giá trị lớn, [..]
Nguồn: nguyentandung.org
Ý nghĩa này không được chấp thuận

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

6. bán khống


Bán khống (Short Sale) là bán chứng khoán khi không sở hữu chứng khoán đó trong tay. Thông thường, một nhà đầu tư, khi dự báo giá một chứng khoán nào đó giảm, anh ta sẽ vay mượn chứng khoán này, bán r [..]
Nguồn: nguyentandung.org
Ý nghĩa này không được chấp thuận

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

8. bán lẻ


Bán lẻ là bán trực tiếp đến người tiêu dùng cuối cùng. trong hoạt động ngân hàng, bán lẻ là cung ứng dịch vụ cho các khách hàng cá nhân, đơn vị riêng lẻ và tập trung vào các dịch vụ như nhận tiền gửi [..]
Nguồn: nguyentandung.org
Ý nghĩa này không được chấp thuận

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

10. bản quyền


Hình ảnh minh họa này khá đơn giản nhưng nó thể hiện được rối rắm và phức tạp của các vụ kiện tụng. Trong hình, vùng màu trắng là “vùng chiến sự”, nơi các mũi tên chỉ các công ty kiện lẫn nhau, còn vù [..]
Nguồn: nguyentandung.org
Ý nghĩa này không được chấp thuận

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

11. bán sỉ


Thuật ngữ giống Bán buôn: Trong cách dùng bình thường, bán buôn đồng nghĩa với bán sỉ, tức là bán hàng với khối lượng lớn, mức chiết khấu cao. Trong hoạt động ngân hàng, bán buôn là cung ứng dịch vụ, [..]
Nguồn: nguyentandung.org
Ý nghĩa này không được chấp thuận

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

18. bảo hiểm


Ảnh minh họa
Nguồn: nguyentandung.org
Ý nghĩa này không được chấp thuận

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

20. bảo lãnh


Bảo lãnh trong quan hệ pháp luật dân sự và thương mại là việc một hoặc nhiều bên thứ ba (gọi là bên bảo lãnh) cam kết với một hoặc nhiều bên có quyền (gọi là bên nhận bảo lãnh) rằng mình sẽ thực hiện [..]
Nguồn: nguyentandung.org
Ý nghĩa này không được chấp thuận

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

24. bảo phí


Bảo phí hay phí bảo hiểm là khoản tiền bên mua bảo hiểm nộp định kỳ cho doanh nghiệp bảo hiểm để được bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. [..]
Nguồn: nguyentandung.org
Ý nghĩa này không được chấp thuận