ngon

Vote-up nhận được8
Vote-down nhận được5
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

8 Thumbs up   5 Thumbs down

sở đoản


Là những hạn chế,yếu kém của một người....
ngon - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999