ngoc thuong

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được0
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3   0

ỷ lại


là lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác không chịu làm việc luôn nằm một chỗ chờ cho người khác làm thay
ngoc thuong - Ngày 07 tháng 4 năm 2017

2

0   0

ỷ lại


là lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác không chịu làm việc luôn nằm một chỗ chờ cho người khác làm thay
ngoc thuong - Ngày 07 tháng 4 năm 2017
Ý nghĩa này không được chấp thuận