mua a long

Vote-up nhận được92
Vote-down nhận được79
Điểm:14 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

92 Thumbs up   79 Thumbs down

đoàn kết


Bạn đã thử bẻ 1 cái đũa chưa.nếu như 1 cái thì bẻ rất rẽ ràng rồi 2,3 cái cũng có thẻ bẻ được nhưng vậy 1 nắm bạn sẽ nghĩ sao.không những chỉ rất khó bẻ mà không thẻ nào bẻ được.Vậy đoàn kết cũng thế nó tạo một thẻ thống nhất hợp lại với nhau tạo nên 1 sức mạnh to lớn để chống lại mọi thứ.cũng như dân tộc ta vây tình đoàn kết của dân tộc ta đã tạo nên 1 sức mạnh đánh đuổi bất kì kẻ thù nào!!!!!!!!
mùa a long - Ngày 07 tháng 9 năm 2016