msc134

Vote-up nhận được26
Vote-down nhận được2
Điểm:23 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

26   2

Thẳng nam


có nghĩa à chải trai ko quá nhạy cảm với cảm xúc của con gái hường dễ làm bạn gái giận mà ko biết
msc134 - Ngày 08 tháng 1 năm 2021