mint

Vote-up nhận được27
Vote-down nhận được30
Điểm:-2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

27   30

cẩm hường


Theo ngôn ngữ lóng của nhiều người, cẩm hường có nghĩa là nói láo, nói dối, nói xạo.
mint - Ngày 22 tháng 10 năm 2013