minh trang

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được2
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   2

tham vọng


tham vọng là ước mơ . ước mơ này ph có sự đầu tư , tính toán và kế hoạch
minh trang - Ngày 19 tháng 1 năm 2014