luongmai120

Vote-up nhận được57
Vote-down nhận được37
Điểm:19 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

57   37

phẫn nộ


Căm hờn tức giận đến cao độ, thể hiện ở cử chỉ, nét mặt, hành động, thái độ,...
luongmai120 - Ngày 30 tháng 7 năm 2014