lilly gleek

Vote-up nhận được7
Vote-down nhận được8
Điểm:-2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

7   8

tam giác


là hình được tạo bởi 3 cạnh từ 3 điểm không thẳng hàng
lilly gleek - Ngày 19 tháng 10 năm 2013