levu

Vote-up nhận được53
Vote-down nhận được34
Điểm:18 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

53   34

trí tuệ


trí tuệ là đỉnh cao của sự thông thái, người có trí tuệ nhìn một sự việc có thể biết tất cả mọi điều liên quan đến sự việc đó, biết nó dẫn đến đâu, cái gì tạo ra nó, nó ảnh hưởng đến cái gì và cái gì ảnh hưởng đến nó.
levu - Ngày 02 tháng 10 năm 2015