lan huong

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được0
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3   0

stt


Stt là từ viết tắt 3 chữ cái đầu của status, có nghĩa là trạng thái, tình trạng. Trong facebook hay yahoo, ta thấy có mục để post status lên, để chia sẻ trạng thái, cảm xúc của mình cho mọi người biết. nên mọi người hay sư dụng trong nt hay chat yahoo.........
lan huong - Ngày 27 tháng 12 năm 2013