kopedangyeu

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

bad


xấu, dở , khó khăn,tính nết xấu, tình cảnh khó khăn, vận rủi
kopedangyeu - Ngày 25 tháng 11 năm 2013