ketoanbiz

Website:http://www.ketoan.biz
Geboortedatum:1999-12-31
Woonplaats:Hồ Chí Minh
Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được1
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kế toán là gì?


Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh của tư nhân ...
ketoanbiz - Ngày 06 tháng 10 năm 2016