jummy

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

tâm h


tâm hồn là một thứ vô hình ẩn bên trong thể xác nó được bao bọc bởi tình yêu , cảm xúc,........nó làm nên nhân cách con người
jummy - Ngày 08 tháng 12 năm 2013