hunghung

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   0

nhật minh


nhật: có nghĩa là mặt trời (ban ngày); minh có nghĩa là sáng
hunghung - Ngày 02 tháng 11 năm 2013