hangle92

Website:https://giasutoeic.com
Geboortedatum:1999-12-31
Woonplaats:Ho Chi Minh
Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   0

english


Đây là Adj dùng để chỉ Tiếng Anh hoặc người Anh
hangle92 - Ngày 28 tháng 12 năm 2017