bill vn

Vote-up nhận được21
Vote-down nhận được14
Điểm:6 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

21   14

Trùm sò


là người biết cách để kiếm tiền bằng cách "làm việc thì phải có công" hoặc là người có rất nhiều tiền .
bill vn - Ngày 07 tháng 3 năm 2022