bibo

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được1
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   1

sơn kỳ


có lẽ là cảnh núi kỳ vĩ đó bạn. theo hán việt
bibo - Ngày 16 tháng 1 năm 2014