beti13

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

suède


suede là tên gọi vật liệu sản xuất giày, vật liệu suede làm từ da bò hay da heo, nhưng là những lớp trong cùng của một miếng da, do đó các thớ của nó yếu và ko bám màu tốt khi đem nhuộm, do đó vật liệu sude dễ lem màu khi sử dụng.
beti13 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999