_MyThanh_

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được1
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Cindy


Cindy là tên nước ngoài thường đc đặt cho con gái, nguồn gốc từ Hy Lạp cổ xưa, có nghĩa là ví Cindy giống như vị Thần Mặt Trăng. Cái tên rất đẹp và có nghĩa nữa nó là một sự trong sáng tấm lòng tha thiết của con người!
_MyThanh_ - Ngày 17 tháng 1 năm 2022