Xuan Ngoc

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được1
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   1

tản viên


Trên Ba Vì có nhiều ngọn núi, nhưng nổi tiếng nhất là Tản Viên, vì gần đỉnh thắt lại, đến đỉnh lại xòe ra như chiếc ô nên gọi là Tản Viên (còn gọi là Ngọc Tản, Tản Sơn, hoặc Phượng Hoàng Sơn). Núi này cao 1281m.
Xuan Ngoc - Ngày 16 tháng 2 năm 2014