Wei Vy

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

Sắc hiệp


Là từ nói về một cuộc tranh đấu về sắc đẹp giữa hai người có thể theo nghĩa là sự kết hợp giữa hai người nam nữ có nét đẹp hoàn hảo cho người ta cảm giác ghen tị và nổi máu muốn chiếm đoạt hết tất cả những điều đó
Wei Vy - Ngày 08 tháng 10 năm 2019