Tri tue

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được3
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3   3

trí tuệ


Tri tue la thu khong the nao dinh nghia no la su ket tinh cua nhieu khai niem khac nhau trong cuoc song ma con nguoi duc ket duoc va coi no la ve dep tri tue cua con nguoi
Tri tue - Ngày 28 tháng 8 năm 2018