Tran Quoc Hung

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

twins


Sinh đôi nghĩa chuẩn xác nhất là : sự phát triển được nhân đôi ( x 2) phát triển nhanh nhất về nhiều lĩnh vưc trong cuôc sống.
Tran Quoc Hung - Ngày 17 tháng 8 năm 2016