Thu Sang

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được0
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

4   0

mĩ lệ


Mĩ lệ có nghĩa là lộng lẫy, sự bóng bẫy, tráng lệ và rất thơ mộng
Thu Sang - Ngày 04 tháng 6 năm 2019