TTG

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   0

Ca-chiu-sa


ca-chiu-sa là bài hát lớp 7 của mọi học sinh và hs ai cũng nghĩ đau là bài hát việt nam mặc dù có ten tác giả là người nước ngoài
TTG - Ngày 10 tháng 9 năm 2020