Sagiri

Vote-up nhận được8
Vote-down nhận được1
Điểm:6 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

8   1

vân anh


Một đứa bé gái có tâm hồn trong sáng lương thiện tinh khiết như mây trắng trên bầu trời.
Sagiri - Ngày 07 tháng 2 năm 2014