Ralph Nguyen

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

ipc


Institute of Printed Circuit: Viện mạch in là Hiệp hội kết nối điện tử công nghiệp (Association Connecting Electronics Industries) đã đồng ý thống nhất lấy tên IPC là tên chính thức của các bộ đặc tính kỹ thuật cho các ngành sản xuất thiết bị điện tử. IPC được xem là tiêu chuẩn/đặc tính kỹ thuật được áp dụng cho ngành công nghiệp lắp ráp điện tử, bộ tiêu chuẩn IPC do Hiệp hội kết nối điện tử công nghiệp (Association Connecting Electronics Industries) ban hành thống nhất cho ngành.
Ralph Nguyễn - Ngày 22 tháng 9 năm 2014