Pimin

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

bạch sa


Bạch sa còn được gọi là Cá Mập Trắng, có thể dùng tên Bạch Sa để làm mật danh.
Pimin - Ngày 30 tháng 11 năm 2017