Nhut Tam

Vote-up nhận được9
Vote-down nhận được2
Điểm:6 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

9   2

Giận lẫy


Giận lẫy là sự giận dỗi nhưng ở mức độ nhẹ hơn. Đó là sự giận hờn vu vơ, không có lý do xác thực, rõ ràng. Hoặc là có nhưng rất nhỏ, không đáng để phải giận. Giận lẫy sẽ được biểu hiện khá nhẹ nhàng bằng lời nói,hành động, và phải để ý mới nhận biết được.
Nhut Tam - Ngày 17 tháng 11 năm 2020