Nguyen Lan Huong

Vote-up nhận được33
Vote-down nhận được12
Điểm:20 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

33   12

chân chính


Chân chính là tự lực đi bằng đôi chân của mình mà không ỷ lại bằng đôi vai của người khác. Là người sống có đạo đức, sống có kỉ luật, có khuân phép, có lập trường, sống không chỉ vì bản thân mà còn vì cộng đồng
Nguyễn Lan Hương - Ngày 02 tháng 4 năm 2017