Nga Helen

Vote-up nhận được11
Vote-down nhận được0
Điểm:10 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

11   0

helen


Theo mình được biết Helen nghĩa là "ánh hào quang"
Nga Helen - Ngày 17 tháng 8 năm 2017