Mai Nguyen

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

phase


phase
Sự thay đổi trong khu vực có ánh nắng mặt trời của một thiên thể như nhìn từ một thiên thể khác
Mai Nguyen - Ngày 12 tháng 3 năm 2017