MTruc

Vote-up nhận được8
Vote-down nhận được3
Điểm:4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

8   3

tùy tâm sở dục


không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm
MTruc - Ngày 22 tháng 2 năm 2014