MTruc

Vote-up nhận được12
Vote-down nhận được4
Điểm:7 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

12   4

tùy tâm sở dục


không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm
MTruc - Ngày 22 tháng 2 năm 2014