LeAnh

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được3
Điểm:-2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   3

ân thi


1. Về nghĩa từ Ân Thi (恩施):
- Ban ơn (Cách dùng này thấy xuất hiện trong Nho lâm liệt truyện, Sử ký: Huấn từ thâm hậu, ân thi thậm mĩ 訓辭深厚, 恩施甚美)
- Chỉ ân huệ
2. Các địa danh mang tên Ân Thi
- Miêu Ân Thi (Hồ Bắc, Trung Quốc)
- Huyện Ân Thi, Hưng Yên (Một đơn vị hành chính được đổi từ tên Thiên Thi đời Lê)
LeAnh - Ngày 11 tháng 3 năm 2015