Khuong

Vote-up nhận được20
Vote-down nhận được7
Điểm:14 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

20   7

khuong


Khương đây có nghĩa là gừng. Miếng gừng. Sinh khương. Chữ khương có ba bộ ghép lại. Trên là bộ dương. Nghĩa là con dê và cũng có nghĩa là người đàn ông. Khỏe, nhanh nhẹn như con sơn dương trên núi. Khó khăn, vất vả, khổ sở đến đâu cũng vẫn sống, vẫn tồn tại và phát triển. Dưới bộ dương là bộ vương. Nghĩa là vua. là người có quyền lực. Dưới cùng là bộ nữ. Nghĩa là sinh nở, sinh sôi. Chữ này gồm có 9 nét. Sinh khương là một vị thuốc bắc. Có một số bệnh phải dùng đến nó để chữa như bệnh cảm hàn, thương hàn, huyết áp.
Khuong - Ngày 10 tháng 9 năm 2013