Khoaimc _vn

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được2
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

4   2

Bảo tồn


Ý nghĩa bảo tồn là giữ gìn một đồ vật liên quan đến lịch sử
Khoaimc _vn - Ngày 29 tháng 11 năm 2019

2

0   0

Bảo tồn


Ý nghĩa bảo tồn là giữ gìn một đồ vật liên quan đến lịch sử
Khoaimc _vn - Ngày 29 tháng 11 năm 2019
Ý nghĩa này không được chấp thuận