Jos Nguyen

Vote-up nhận được19
Vote-down nhận được14
Điểm:4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

19   14

cảm hóa


Dùng đời sống, hành động và tình cảm của bản thân để biến đổi người khác theo chiều hướng tích cực hơn.
Jos Nguyen - Ngày 10 tháng 4 năm 2015