JapanHolic

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

Nà-ní


"Nà-ní?" có nghĩa là "Cái gì?", viết là なに?, thường được dùng sau khi nghe đối phương nói "Ô-maê goa mố shin-đê-i-rự!" お前はもう死んでいる! (kèm theo âm thanh chói tai - SFX)
JapanHolic - Ngày 11 tháng 1 năm 2020