Hoki

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firework


1. pháo hoa
2. thứ ánh sáng nỗ trên bầu trời
3. thứ đẽ kỷ niệm một ngày hội quan trọng nào đó
4. thứ đẽ chúc mừng kỉ niệm
Hoki - Ngày 28 tháng 9 năm 2016