Hoanh

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được1
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   1

ngụy quân tử


Quân tử Tàu
Hoanh - Ngày 26 tháng 8 năm 2013