Helen

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   0

Kiến tạo


tạo nên một cấu trúc, kiến trúc, mô hình để rồi chính cấu trúc hay mô hình đó tự hoàn chỉnh theo thời gian
Helen - Ngày 10 tháng 9 năm 2020